Lọc Hepa.TL - HFT 12
Xem cỡ ảnh lớn
Lọc Hepa.TL - HFT 12

Xuất Xứ
Hà nội, Việt Nam
Tên sản phẩm
Lọc Hepa
Số Model
TL-HFT-12
Số lượng đặt hàng tối thiểu
1 Set/Sets
Port:
Haiphong
Quy cách đóng gói
Pallet gỗ, Containers
Thời gian giao hàng
15 ngày
Điều khoản thanh toán
L/C, T/T
Khả năng cung cấp
100 Set/Sets Tháng

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 Q/ What’s HEPA filter?

A/ HEPA means: High Efficiency Particulate Air and is a technology that was developed by the U.S. Atomic Energy Commission during the 1940’s for the purpose of an efficient method of filtering radioactive particulate contaminants. HEPA is a very efficient filtration method which takes away microscopic particles from the surrounding air when it passes through the HEPA filter. HEPA filters span a variety of efficiencies which depends on the size of particles. The top performing HEPA air purifier removes up to 99.97% of particles only allowing particles of a size of 0.3 microns or less through the filter. HEPA air purifiers are unable to remove chemical gasses from the air.

Q/ Bộ lọc HEPA là gì?

A/ HEPA có nghĩa là: Hạt không khí hiệu năng cao và là một công nghệ được phát triển bởi Ủy ban năng lượng nguyên tử Mỹ trong suốt những năm 1940 với mục đích tạo ra một phương pháp lọc hiệu quả các hạt phóng xạ gây ô nhiễm. HEPA là một phương pháp lọc rất hiệu quả, cái mà các hạt được lấy bằng kính hiển vi từ không khí xung quanh khi nó đi qua bộ lọc HEPA. Vùng bộ lọc HEPA với nhiều hiệu quả phụ thuộc vào kích thước của các hạt. Hiệu năng lọc không khí của bộ lọc HEPA đạt đến 99,97% các hạt và chỉ cho phép các hạt có kích thước 0,3 micron hoặc nhỏ hơn đi qua bộ lọc. Bộ lọc không khí HEPA không thể loại bỏ khí ga hóa học từ không khí.

 

Q/ What’s ULPA filter?

A/ ULPA filters otherwise known as Ultra-HEPA filters are the next level of air purification efficiency up from HEPA filters trapping 99.999% of air particles 0.3 microns and less from the passing air including smoke, pollen and dust.

Q/ Bộ lọc ULPA là gì?

A/ Bộ lọc ULPA, cách gọi khác là bộ lọc Ultra-HEPA, là cấp độ tiếp theo của quy trình thanh lọc không khí từ các bộ lọc HEPA bắt 99,999% các hạt không khí có kích thước 0,3 microns và nhỏ hơn nữa từ không khí đi qua bao gồm cả khói thuốc, phấn hoa và bụi.

 

Q/ What is the difference between a "HEPA-type" filter and a HEPA filter?

A/ The difference is huge. According to the American Lung Association, the efficiency of HEPA-type filters "may be 55% or less at 0.3 microns," which means that at least 4,500 out of 10,000 0.3 micron particles will pass through. The true medical grade HEPA (High Efficiency Particulate Air) filters, like those used in the CAP600 & CAP1200 models, are certified to a minimum efficiency of 99.97% at 0.3 microns. This means that 3 or fewer particles out of 10,000 will pass through, about 1,500 times less leakage.

Q/ Sự khác nhau giữa một bộ lọc kiểu HEPA và một bộ lọc HEPA là gì?

A/ Sự khác biệt là rất lớn. Theo Hiệp hội Lá phổi Mỹ, hiệu quả của bộ lọc kiểu HEPA "có thể đạt được 55% hoặc ít hơn tại 0,3 micron" có nghĩa là có ít nhất 4.500 trong số 10.000 hạt 0,3 micron sẽ đi qua. Các bộ lọc HEPA cấp độ y học, giống như các bộ lọc đã được sử dụng trong các mô hình CAP600 & CAP1200, được chứng nhận cho một hiệu quả tối thiểu là 99,97% ở 0,3 micron. Điều này có nghĩa là 3 hoặc ít hơn các hạt trong số 10.000 sẽ đi qua, tỷ lệ lọt qua ít hơn khoảng 1.500 lần.

 

Q/ What is an ULPA grade HEPA filter?

A/ "ULPA grade HEPA filter" is a commonly used phrase when referring to ULPA filters. In reality, ULPA and HEPA are two different types of filters. They are identical in appearance but ULPA filters are capable of capturing particles much smaller in size, at an efficiency rate 10 times greater than HEPA filters. The generic name "ULPA" stands for "Ultra Low Penetration Air" filter. ULPA filters are tested and rated to remove particles0 .12 micron in size and larger, at an efficiency of 99.9995%. HEPA (High Efficiency Particulate Air) filters remove particles 0.3 micron and larger at an efficiency of 99.99%. ISOL-AIDE commercial products use ULPA filtration.

- Q/ Bộ lọc ULPA cấp độ lọc HEPA là gì?

A/ "Bộ lọc ULPA cấp độ lọc HEPA" là một cụm từ thường được sử dụng khi đề cập đến bộ lọc ULPA. Trong thực tế, ULPA và HEPA là hai loại bộ lọc khác nhau. Chúng giống hệt nhau về hình thức nhưng các bộ lọc ULPA có khả năng nắm bắt các hạt có kích thước nhỏ hơn nhiều, với hiệu năng lớn hơn gấp 10 lần so với các bộ lọc HEPA. Tên chung "ULPA" là viết tắt của Bộ lọc "Ultra Low Penetration Air". Bộ lọc ULPA được kiểm tra và đánh giá để loại bỏ các hạt có kích thước 0,12 micron và lớn hơn nữa, ở một hiệu năng là 99,9995%. Bộ lọc HEPA loại bỏ được các hạt 0,3 micron và lớn hơn ở hiệu năng là 99,99%.

 

Q/ How often do filters need to be changed?

A/ The recommendation for changing prefilters (A filter used in the preliminary phase of a filtering process to remove large solids from a liquid before it is put through a separator-filter) is 720 hours (approximately one month of continuous use). However, since this filter is inexpensive, easily changed and extends the life of the more expensive ULPA filter, many choose to change it monthly as part of a preventive maintenance program. The ULPA filter should last 3-5 years, depending on the quality of the ambient air and how often the prefilter is replaced.

- Q/ Có cần thường xuyên thay đổi bộ lọc không?

A/ Khuyến cáo cho việc thay đổi các bộ lọc trước (Một bộ lọc dùng trước quá trình lọc để loại các vật cưngs lớn trước khi một chất lỏng được cho vào quy trình lọc tách) là 720 giờ (khoảng một tháng sử dụng liên tục). Tuy nhiên, do bộ lọc này là không đắt tiền, lại dễ dàng thay đổi và kéo dài tuổi thọ của các bộ lọc ULPA đắt tiền hơn, nhiều lựa chọn để thay đổi nó hàng tháng như một phần của một chương trình bảo dưỡng sửa chữa. Các bộ lọc ULPA nên được thay thế sau 3-5 năm vào những tháng cuối trong năm, tùy thuộc vào chất lượng của không khí xung quanh và bộ lọc trước thường được thay thế như thế nào.

 

Q/ Is the Isolation Room a "Clean Room"?

A/ Isolation rooms and clean rooms are similar in that they both use high efficiency filtration and room pressurization to control airborne contamination. However, clean rooms are positively pressurized to protect a product or process inside of the room from contamination in the surrounding ambient air. Unlike negatively pressured isolation rooms, when doors are opened in a clean room, air only rushes out, not in.

- Q/ Phòng cách ly một "phòng sạch" là gì?

A/ Phòng cách ly và phòng sạch cũng giống nhau ở chỗ chúng đều sử dụng phương pháp lọc hiệu quả cao và quy trình điều áp phòng để kiểm soát ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, các phòng sạch sẽ gây áp lực tích cực để bảo vệ một sản phẩm hoặc quá trình bên trong của căn phòng từ ô nhiễm trong không khí ở xung quanh. Không giống như các phòng cách ly gây áp lực tiêu cực, khi cửa được mở ra trong một căn phòng sạch sẽ, luồng không khí chỉ cuốn ra chứ không cuốn vào.

 

Q/ Is the Isolation Station a "biological safety cabinet?"

A/ The Isolation Station functions in the same manner as a Class I biosafety cabinet but has greater filter efficiency (most use HEPA filtration). Also, biological safety cabinets are typically much larger, significantly more expensive and aren't portable.

Q/ Phòng cách ly là một "Tủ an toàn sinh học phải không?"

A/ Phòng cách ly có chức năng trong cùng một cách thức như là một tủ an toàn sinh học Class 1 nhưng có hiệu quả lọc cao hơn (phần lớn sử dụng lọc HEPA). Ngoài ra, tủ an toàn sinh học thông thường lớn hơn nhiều, đắt hơn đáng kể và không di động.
   Tiêu chuẩn màng lọc: IEST-RP-CC034.1, IEST-RP-CC007.1, IEST-RP-CC001.3 và EN1822.


Các sản phẩm cùng loại

Pocket Filter

HEPA Filter ( AL ) TL - HPF 04

Lọc túi TL - LT14

Lọc HEPA với tấm lợp

Tấm lọc xốp TL - FF04

HEPA Filter with Big Air Volume

Air filter

Hộp lọc Hepa .TL - HPB02

Tấm lọc sợi carbon.TL - CBP01

Lọc ULPA

HEPA Filter (Mini plate) TL - HPF 03

Bộ lọc khí tự động

Bộ lọc kiểu V TL - VB

Lọc thô dạng cuộn

Tấm lọc Filter TL-G

Tấm lọc lưới TL - LL01

Bảng tiền lọc khung kim loại

Lọc thô dạng túi

HEPA filter

Lọc foam filter TL - FF02

Pre fiter

HU Mini-pleat ULPA filter

HEPA Filter TL- HPF01

Pre fiter

Ulpa Filter

Pre fiter

Hepa Filter

Pocket Filter

GN CAGN

Pre filter

Video sản phẩm

Tìm kiếm

Tư vấn, thiết kế, sản xuất, thi công phòng sạch - Clean room Tư vấn, thiết kế, sản xuất, thi công phòng Mổ Buồng thổi khí - Air Shower Tấm lọc khí - Air filter Fan filter unit - FFU Phòng sạch di động - Clean booth Tủ cấy vô trùng - Clean bench Tủ cấy an toàn sinh học class I Tủ cấy an toàn sinh học class II A2 Tủ cấy an toàn sinh học class II B2 Tủ cấy loại thổi đứng Tủ cấy loại thổi ngang Tủ an toàn sinh học - Biological Satety Cabinet Tủ an toàn sinh học class III Tủ an toàn pha chế thuốc gây độc hại cho tế bào Lối đưa hàng vào phòng sạch - Cargo shower room series Tủ đưa hàng phòng sạch - Pass box Tủ đựng hóa chất Thiết bị thí nghiệm Máy làm sạch không khí Laminar Air Flow Cabin Airlock Băng Tải Vách - trần phòng sạch Tủ quần áo sạch Cửa phòng sạch Thiết bị làm sạch đế giày Máy sấy bát, ly, quần áo Đèn chiếu sáng phòng sạch Cửa cuốn phòng sạch Đèn UV & IR Máy điều hòa không khí chính xác Đồ dùng tiêu hao phòng sạch Rèm nhựa Cửa Panel PU & EPS Sơn sàn Epoxy phòng sạch Thiết bị y tế và sinh học Màng lọc, Giấy lọc Điều hòa không khí phòng sạch Tủ hút khí độc - Fume hood Sàn nâng kỹ thuật Vinyl và Thảm Bàn thí nghiệm Hộp Lọc Khí (HFU) - Hepa Box Blower Fiilter Unit - BFU Các thiết bị khác - Others