Vinyl cuộn Floorleum Ritti

Vinyl cuộn Floorleum Ritti

Vinyl cuộn Floorleum Ritti

Thông tin chi tiết sản phẩm Vinyl cuộn Floorleum Ritti

 

Floorleum Ritty là vinyl cuộn với thiết kế vân gỗ, phù hợp với công trình chăm sóc sức khỏe và bệnh viện do đặc tính kháng khuẩn.

Kháng khuẩn (trị số ngăn ngừa vi khuẩn) (theo tiêu chuẩn JIS Z 2801)
Theo tiêu chuẩn JIS, khi giá trị vượt quá 2.0, sản phẩm có tính kháng khuẩn
  Escherichia Coli Staphylococcus Aureus MRSA
Floorleum Natty > 2.0 > 2.0 > 2.0
Kiểm định bởi Viện kiểm tra chất lượng BOKEN      

Vinyl cuộn Floorleum RittiVinyl cuộn Floorleum Ritti

Danh mục sản phẩm