Tủ quần áo phòng sạch TỦ QUẦN ÁO SẠCH: – Kích thước: 700x1800x2500 mm Phần Khung – Nhôm định hình 40 x 80 – Nhôm định hình 40 x 40 – Chân tăng chỉnh Inox – Ke góc (ke mạ kẽm) – Bulong ke góc Vách nhôm alimium – Màu ghi sáng hoặc nhôm dày 3 mm (loại đẹp có thể chấn) Sàn dưới – Inox 304 đột lỗ – Kích thước: 700 x 1800 x 1 mm – Lắp đặt trong tủ Rèm nhựa PVC – Vách dùng tấm PVC 1,5 mm – Rèm phía trước trắng trong dày 1.5m Phần điện – Đèn chiếu sáng dài 600 mm – Công tắc, mặt điều khiển, phụ kiện. – Đồng hồ chênh áp FAN FILTER UNIT (FFU): – Model: FK-15CDCSPN1 – Loại thay lọc trên trần Thông số kỹ thuật – Kích thước khung: 574*1174*265 mm – Kích thước hepa H14: 574*1174*70mm – Nguồn điện: 220V/50HZ/1PH – Độ ồn (dB):>55 – Tốc độ gió quan phin lọc: 0.35 – 0.45m/s – Lưu lượng gió :1200m3/h – Công suất: 150w – Vật liệu: inox 304 IMG 0465

Tủ quần áo phòng sạch TỦ QUẦN ÁO SẠCH: - Kích thước: 700x1800x2500 mm Phần Khung - Nhôm định hình 40 x 80 - Nhôm định hình 40 x 40 - Chân tăng chỉnh Inox - Ke góc (ke mạ kẽm) - Bulong ke góc Vách nhôm alimium - Màu ghi sáng hoặc nhôm dày 3 mm  (loại đẹp có thể chấn) Sàn dưới - Inox 304 đột lỗ - Kích thước: 700 x 1800 x 1 mm - Lắp đặt trong tủ Rèm nhựa PVC  - Vách dùng tấm PVC 1,5 mm - Rèm phía trước trắng trong dày 1.5m Phần điện - Đèn chiếu sáng dài 600 mm - Công tắc, mặt điều khiển, phụ kiện. - Đồng hồ chênh áp   FAN FILTER UNIT (FFU): - Model: FK-15CDCSPN1 - Loại thay lọc trên trần Thông số kỹ thuật - Kích thước khung: 574*1174*265 mm - Kích thước hepa H14: 574*1174*70mm - Nguồn điện: 220V/50HZ/1PH - Độ ồn (dB):>55 - Tốc độ gió quan phin lọc: 0.35 - 0.45m/s - Lưu lượng gió :1200m3/h - Công suất: 150w - Vật liệu: inox 304 IMG 0465

Tủ quần áo phòng sạch TỦ QUẦN ÁO SẠCH: – Kích thước: 700x1800x2500 mm Phần Khung – Nhôm định hình 40 x 80 – Nhôm định hình 40 x 40 – Chân tăng chỉnh Inox – Ke góc (ke mạ kẽm) – Bulong ke góc Vách nhôm alimium – Màu ghi sáng hoặc nhôm dày 3 mm (loại đẹp có thể chấn) Sàn dưới – Inox 304 đột lỗ – Kích thước: 700 x 1800 x 1 mm – Lắp đặt trong tủ Rèm nhựa PVC – Vách dùng tấm PVC 1,5 mm – Rèm phía trước trắng trong dày 1.5m Phần điện – Đèn chiếu sáng dài 600 mm – Công tắc, mặt điều khiển, phụ kiện. – Đồng hồ chênh áp FAN FILTER UNIT (FFU): – Model: FK-15CDCSPN1 – Loại thay lọc trên trần Thông số kỹ thuật – Kích thước khung: 574*1174*265 mm – Kích thước hepa H14: 574*1174*70mm – Nguồn điện: 220V/50HZ/1PH – Độ ồn (dB):>55 – Tốc độ gió quan phin lọc: 0.35 – 0.45m/s – Lưu lượng gió :1200m3/h – Công suất: 150w – Vật liệu: inox 304 IMG 0465

Thông tin chi tiết sản phẩm Tủ quần áo phòng sạch TỦ QUẦN ÁO SẠCH: – Kích thước: 700x1800x2500 mm Phần Khung – Nhôm định hình 40 x 80 – Nhôm định hình 40 x 40 – Chân tăng chỉnh Inox – Ke góc (ke mạ kẽm) – Bulong ke góc Vách nhôm alimium – Màu ghi sáng hoặc nhôm dày 3 mm (loại đẹp có thể chấn) Sàn dưới – Inox 304 đột lỗ – Kích thước: 700 x 1800 x 1 mm – Lắp đặt trong tủ Rèm nhựa PVC – Vách dùng tấm PVC 1,5 mm – Rèm phía trước trắng trong dày 1.5m Phần điện – Đèn chiếu sáng dài 600 mm – Công tắc, mặt điều khiển, phụ kiện. – Đồng hồ chênh áp FAN FILTER UNIT (FFU): – Model: FK-15CDCSPN1 – Loại thay lọc trên trần Thông số kỹ thuật – Kích thước khung: 574*1174*265 mm – Kích thước hepa H14: 574*1174*70mm – Nguồn điện: 220V/50HZ/1PH – Độ ồn (dB):>55 – Tốc độ gió quan phin lọc: 0.35 – 0.45m/s – Lưu lượng gió :1200m3/h – Công suất: 150w – Vật liệu: inox 304 IMG 0465

TỦ QUẦN ÁO SẠCH:

– Kích thước: 700x1800x2500 mm

Phần Khung

– Nhôm định hình 40 x 80

– Nhôm định hình 40 x 40

– Chân tăng chỉnh Inox

– Ke góc (ke mạ kẽm)

– Bulong ke góc

Vách nhôm alimium

– Màu ghi sáng hoặc nhôm dày 3 mm

(loại đẹp có thể chấn)

Sàn dưới

– Inox 304 đột lỗ

– Kích thước: 700 x 1800 x 1 mm

– Lắp đặt trong tủ

Rèm nhựa PVC 

– Vách dùng tấm PVC 1,5 mm

– Rèm phía trước trắng trong dày 1.5m

Phần điện

– Đèn chiếu sáng dài 600 mm

– Công tắc, mặt điều khiển, phụ kiện.

– Đồng hồ chênh áp

 

FAN FILTER UNIT (FFU):

– Model: FK-15CDCSPN1

– Loại thay lọc trên trần

Thông số kỹ thuật

– Kích thước khung: 574*1174*265 mm

– Kích thước hepa H14: 574*1174*70mm

– Nguồn điện: 220V/50HZ/1PH

– Độ ồn (dB):>55

– Tốc độ gió quan phin lọc:  0.35 – 0.45m/s

– Lưu lượng gió :1200m3/h

– Công suất: 150w

– Vật liệu: inox 304

Tủ quần áo phòng sạch TỦ QUẦN ÁO SẠCH: - Kích thước: 700x1800x2500 mm Phần Khung - Nhôm định hình 40 x 80 - Nhôm định hình 40 x 40 - Chân tăng chỉnh Inox - Ke góc (ke mạ kẽm) - Bulong ke góc Vách nhôm alimium - Màu ghi sáng hoặc nhôm dày 3 mm  (loại đẹp có thể chấn) Sàn dưới - Inox 304 đột lỗ - Kích thước: 700 x 1800 x 1 mm - Lắp đặt trong tủ Rèm nhựa PVC  - Vách dùng tấm PVC 1,5 mm - Rèm phía trước trắng trong dày 1.5m Phần điện - Đèn chiếu sáng dài 600 mm - Công tắc, mặt điều khiển, phụ kiện. - Đồng hồ chênh áp   FAN FILTER UNIT (FFU): - Model: FK-15CDCSPN1 - Loại thay lọc trên trần Thông số kỹ thuật - Kích thước khung: 574*1174*265 mm - Kích thước hepa H14: 574*1174*70mm - Nguồn điện: 220V/50HZ/1PH - Độ ồn (dB): srcset=55 – Tốc độ gió quan phin lọc: 0.35 – 0.45m/s – Lưu lượng gió :1200m3/h – Công suất: 150w – Vật liệu: inox 304 IMG 0465″ title=”Tủ quần áo phòng sạch TỦ QUẦN ÁO SẠCH: – Kích thước: 700x1800x2500 mm Phần Khung – Nhôm định hình 40 x 80 – Nhôm định hình 40 x 40 – Chân tăng chỉnh Inox – Ke góc (ke mạ kẽm) – Bulong ke góc Vách nhôm alimium – Màu ghi sáng hoặc nhôm dày 3 mm (loại đẹp có thể chấn) Sàn dưới – Inox 304 đột lỗ – Kích thước: 700 x 1800 x 1 mm – Lắp đặt trong tủ Rèm nhựa PVC – Vách dùng tấm PVC 1,5 mm – Rèm phía trước trắng trong dày 1.5m Phần điện – Đèn chiếu sáng dài 600 mm – Công tắc, mặt điều khiển, phụ kiện. – Đồng hồ chênh áp FAN FILTER UNIT (FFU): – Model: FK-15CDCSPN1 – Loại thay lọc trên trần Thông số kỹ thuật – Kích thước khung: 574*1174*265 mm – Kích thước hepa H14: 574*1174*70mm – Nguồn điện: 220V/50HZ/1PH – Độ ồn (dB):>55 – Tốc độ gió quan phin lọc: 0.35 – 0.45m/s – Lưu lượng gió :1200m3/h – Công suất: 150w – Vật liệu: inox 304 IMG 0465″ />

Danh mục sản phẩm