Tấm lọc khí – Air filter

Air filter – Bộ lọc không khí là một thiết bị baogồm các vật liệu sợi để loại bỏ các hạt rắn như bụi, phấn hoa, nấm mốc và vi khuẩn trong không khí. Bộ lọc không khí bao gồm các bộ lọc hóa học hấp thụ hoặc chất xúc tác cho việc loại bỏ các chất gây ô nhiễm không khí phân tử, các hợp chất dễ bay hơi như hữu cơ hay ozone. Bộ lọc không khí được sử dụng trong các ứng dụng mà chất lượng không khí là quan trọng, đặc biệt là trong việc xây dựng hệ thống thông gió và động cơ.
Bộ lọc khí được chia thành những loại chính như sau:
1. Lọc thô
2. Lọc tinh
3. Lọc Hepa/ULPA
4. Lọc phòng sơn
5. Lọc đặc biệt

Danh mục sản phẩm