Phụ kiện cho tường và trần phòng sạch
Xem cỡ ảnh lớn
Phụ kiện cho tường và trần phòng sạch

phu kien vach tuong tran 1


MẶT CẮT CỦA PHỤ KIỆN

phu kien


Các sản phẩm cùng loại

Cửa tiêu âm

Kết cấu trần phòng sạch

Cửa Sổ tiêu âm

Trần vách phòng sạch TL - PS 11

Phòng sạch

Hệ thống vách phòng sạch

Tấm vách cách nhiệt TL - RW01

Tấm vách phòng sạch TL - PU 002

Kết cấu cửa panel phòng sạch

Trần, vách phòng sạch

Trần phòng sạch TL - PS10

Thiết bị phòng sạch

Vách phòng sạch

Tập kết panel lắp đặt cho công trình phòng sạch FPT

Kết cấu cửa sổ panel

Thi công phòng sạch TL - PS 13

Vách trần,cửa kính TL - PS09

Kết cấu vách panel phòng sạch

Trần vách phòng sạch TL - PS 15

Vách ngăn phòng TL -PS 14

Trần phòng sạch

Cửa sổ kính đôi phòng sạch TL - CDPS 1

Trần, vách phòng sạch TL - PS 12

Trần và tường phòng sạch

PHÒNG SẠCH

Phòng sạch Micro clean

Tấm vách cách nhiệt