PIPET

PIPET

PIPET

Thông tin chi tiết sản phẩm PIPET

PIPET
Pipet điện tử ME- series
Đặc tính kỹ thuật chính:
– ME10: Dung tích: 0.2 -10 microlít, thang chia 0.05 microlit
– ME120: Dung tích: 5 -120 microlít, thang chia 0.5 microlit
– ME300: Dung tích: 20 -300 microlít, thang chia 1 microlit
– ME1000: Dung tích: 50 -1000 microlít, thang chia 5 microlit
– ME5000: Dung tích: 100 -5000 microlít, thang chia 10 microlit
– ME10000: Dung tích: 500 -10000 microlít, thang chia 50 microlit
PIPET
Pipet đơn kênh FV và WCS series
Đặc tính kỹ thuật :
– Là chủng loại Pipet có thể tích cố định từ 0.5 đến 1.000 microlit ( FV series) và có thể thay đổi được thể tích lấy mẫu từ 0.5 đến 1.000 microlit ( WCS series)
– Độ chính xác rất cao
– Sử dụng cho các phòng xét nghiệm, phân tích…
PIPET
Pipet đa kênh MC và MCA series-MRC Lab của Israel
Đặc tính kỹ thuật:
– Độ chính xác rất cao cho khay vi thể 96 giếng
– Dải thể tích có thể tơi 300 microlit
– Dễ dàng thay đầu côn
– Sử dụng trong các phòng xét nghiệm ELISA, sinh học phân tử , nghiên cứu động học hoặc nhân Gel DNA
PIPET
Danh mục sản phẩm