Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP

Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP

Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP

Thông tin chi tiết sản phẩm Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP

Thi công lắp đặt phòng sạch ISO 5 do cty Thelong sản xuất và cung cấp thiết bị

– Chủ đầu tư: SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC – TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

– Dự án đã hoàn thành năm 2013

Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP
Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP
Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP
Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP

 

Danh mục sản phẩm