Phòng sạch đạt ISO 7 cho phòng thí nghiệm

Phòng sạch đạt ISO 7 cho phòng thí nghiệm

Phòng sạch đạt ISO 7 cho phòng thí nghiệm

Thông tin chi tiết sản phẩm Phòng sạch đạt ISO 7 cho phòng thí nghiệm

Thi công lắp đặt phòng sạch ISO 7 do cty Thelong sản xuất và cung cấp thiết bị

Chủ đầu tư: VIỆN PHÁP Y QUÂN ĐỘI

Dự án đã hoàn thành: tháng 10/2015

Phòng sạch đạt ISO 7 cho phòng thí nghiệm Phòng sạch đạt ISO 7 cho phòng thí nghiệm
Phòng sạch đạt ISO 7 cho phòng thí nghiệm Phòng sạch đạt ISO 7 cho phòng thí nghiệm
Phòng sạch đạt ISO 7 cho phòng thí nghiệm Phòng sạch đạt ISO 7 cho phòng thí nghiệm

 

Danh mục sản phẩm