Phòng sạch – Clean room ISO 5

Phòng sạch - Clean room ISO 5

Phòng sạch – Clean room ISO 5

Thông tin chi tiết sản phẩm Phòng sạch – Clean room ISO 5

Công trình phòng sạch ISO 5 cho công ty sản xuất Khăn lau phòng sạch xuất sang Đực (Hydrofex)

–  Diện thích phòng sạch: 450 m2

–  Cấp độ sạch: ISO5

–  Địa điểm: Đồng Nai

–  Dự án đã hoàn thành và đang sử dụng tốt

Phòng sạch - Clean room ISO 5

Phòng sạch - Clean room ISO 5   Phòng sạch - Clean room ISO 5   Phòng sạch - Clean room ISO 5

Phòng sạch - Clean room ISO 5   Phòng sạch - Clean room ISO 5   Phòng sạch - Clean room ISO 5

Phòng sạch - Clean room ISO 5   Phòng sạch - Clean room ISO 5

Danh mục sản phẩm