Màng lọc, Giấy lọc

Ứng dụng:

Một số loại màng lọc chính: Bọt Polyuretan, Sợi tổng hợp, Sợi thủy tinh

Chúng được sử dụng trong hệ thống thông gió và điều hòa không khí đóng vai trò như lọc chính hoặc lọc trước giúp các hệ thống này đạt hiệu suất lọc cao hơn.

Có thể cung cấp màng lọc này ở dạng tệp, tấm hoặc cuộn để lựa chọn phù hợp khi lắp với khung có sẵn hoặc khung riêng của khách hàng.

Danh mục sản phẩm