Lối đưa hàng vào phòng sạch – Cargo shower room series

Cargo shower room series là buồng chứa khí được lắp đặt trước cửa ra vào phòng sạch nhằm giảm tối đa các chất nhiễm bẩn trên hàng hóa trước khi bước vào phòng sạch. Khi đưa vật tư hoặc các loại hàng hóa vào phòng thì cảm biến sẽ nhận được tín hiệu truyền về bộ vi xử lý để điều khiển đóng các cửa lại, sau đó các khí đã được lọc qua tấm lọc HEPA sẽ được thổi vào phòng với vận tốc lớn (tối thiểu là 23 m/s) . Không khí bị nhiễm bụi sẽ đi ra ngoài theo các khe, được lọc lại và quay trở lại phòng.

Danh mục sản phẩm