Lò nung chuyên dụng

Lò nung chuyên dụng

Lò nung chuyên dụng

– Nhiệt độ tối đa: 1100 °C
– Dung tích buồng: 3 lít
– Trọng lượng: 20 kg
– Hệ điều khiển B180

Thông tin chi tiết sản phẩm Lò nung chuyên dụng

Lò nung chuyên dụng LT3/11

Nabertherm – Đức

-Nhiệt độ tối đa: 1100 °C
-Dung tích buồng: 3 lít
-Trọng lượng: 20 kg
-Hệ điều khiển B180
-Nguồn điện: 220V/50Hz
-Công suất: 1,2 KW
-Kích thước trong: 160 x 140 x 100 mm(WxDxH)
-Kích thước ngoài:380x 370×420 mm(WxDxH).
-Thời gian nóng tới Tmax: 60 phút
Lưu ý: Có thể lựa trọn hệ điều khiển P330

Lò nung chuyên dụng

Danh mục sản phẩm