Khẩu trang phòng sạch

Khẩu trang phòng sạch

Khẩu trang phòng sạch

Khẩu trang dùng trong phòng sạch

Thông tin chi tiết sản phẩm Khẩu trang phòng sạch

Khẩu trang phòng sạch

Khẩu trang dùng trong phòng sạch:
– Màu trắng
– Không bụi
– Loại 2 lớp, 3 lớp
– Đóng gói: 50 cái/gói

Danh mục sản phẩm