Hộp Lọc Khí (HFU) – Hepa Box

Hộp lọc Hepa cấp khí gắn trần – Hepa Suppy Unit (thường gọi là Hepa Box), bao gồm lọc Hepa là 1 bộ phận cấu thành của thiết kế phòng sạch với dòng khí đa hướng. Bộ hộp lọc khí Hepa đạt độ sạch từ class 8 đến class 6 (theo tiêu chuẩn Iso 14644) hoặc class 100.000 đến class 1.000 theo tiêu chuẩn FS 209 của Mỹ).

Một đặc điểm quan trọng nữa theo cách nhìn của nhà đầu tư đó là giá trị đầu tư ban đầu thấp, chi phí vận hành ít và dễ dàng cải tiến sau này. Sản phẩm với các thiết kế đa dạng như sau:

 1.   Tấm đột lỗ:
   –   Dạng phẳng
   –   Dạng không phẳng

2.   Bộ phận ống nối gió:
  –   Hướng nối ống gió bên trên
  –   Hướng nối ống gió bên cạnh

 

Danh mục sản phẩm