Giấy lau M3

Giấy lau M3

Giấy lau M3

Giấy lau không bụi dùng trong phòng sạch,

Thông tin chi tiết sản phẩm Giấy lau M3

Giấy lau không bụi phòng sạch: M3/M1. 100% Xenlulo.

Mã hàng

M3

M1

Kích thước

250mm x 250mm

150mm x 150mm

Số lượng

100 cái/gói

100 cái/gói

Đóng gói

30 gói/thùng

40 gói/thùng

Giấy lau M3

Danh mục sản phẩm