Giầy chống tĩnh điện

Giầy chống tĩnh điện

Giầy chống tĩnh điện

Giầy chống tĩnh điện đế PVC, dạng lưới, màu trắng

Thông tin chi tiết sản phẩm Giầy chống tĩnh điện

Giầy chống tĩnh điện

– Giầy chống tĩnh điện dạng lưới màu trắng, đế PCV
– Kích cỡ: có đủ các kích cỡ từ 33 – 44.

Danh mục sản phẩm