Dụng cụ thí nghiệm

Dụng cụ thí nghiệm

Dụng cụ thí nghiệm

Các bình phản ứng các loại, có điều nhiệt, có khuấy, thể tích từ 500 ml đến 100 L, các loại bình phản ứng dẫn xuất
  • Các bộ chưng cất, định lượng nước trong dầu, cất tinh dầu, bộ cất hồi lưu , cất phân đoạn, cất cồn, định lượng arsen, bộ hấp thụ khí, cất giảm áp.
  • Sửa chữa, hàn nối các bộ thuỷ tinh bị vỡ như bình cất quay, bình cất nước
  • Cột Clean up sắc ký, bộ chiết pha rắn,…

Thông tin chi tiết sản phẩm Dụng cụ thí nghiệm

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM THỦY TINH

ỐNG ĐONG

Dụng cụ thí nghiệm

Dung tích/ml Đơn giá VND
2000ml   165 000
1000ml   122 000
500ml   81 000
250ml   61 000
100ml   45 000
50ml   30 500
25ml   23 600
10ml   20 000
5ml   15 500

 

LƯỚI AMIANG

Dụng cụ thí nghiệm

 

Kích thước Đơn giá VND
16×16   13 000
23×23   15 000

 

PITET BẦU

Dụng cụ thí nghiệm

 

Dung tích/ml Đơn giá VND
50ml   42 000
25ml   29 500
20ml   24 600
10ml   22 500
5ml   21 000
2ml   19 500
1ml   16 500

 

PITET THẲNG

Dụng cụ thí nghiệm

 

Dung tích/ml Đơn giá VND
100ml 66 000
50ml   41 000
25ml  33 100
20ml   18 700
10ml   17 500
5ml   16 000
2ml   14 500
1ml   12 500
0.5ml   19 700
0.2ml   17 700
0.1ml   15 500

 

CỐC CHÀY MÃ NÃO

Dụng cụ thí nghiệm

 

Kích thước Đơn giá VND
11cm 3 642 000
12cm 4 418 000
90cm 6 070 000
100cm  6 915 000

 

CỐC CHÀY THỦY TINH

Dụng cụ thí nghiệm

 

Kích thước Đơn giá VND
120mm   122 000
90 mm   105 000
60mm   61 000

 

CỐC CHÀY SỨ

Dụng cụ thí nghiệm

Kích thước Đơn giá VND
25   121 500
21   86 000
20   69 500
18   41 000
16   56 400
15   44 000
13   39 100
11   35 500
10   34 200
9   30 600
8   27 000
6  25 000

 

CỐC CHÂN PHIỄU

Dụng cụ thí nghiệm

 

Dung tích/ml Đơn giá VND
2000ml   165 000
1000ml   128 000
500ml   88 000
250ml   67 000
100ml   39 400
50ml   27 900

 

BÌNH TAM GIÁC CÓ NÚT

Dụng cụ thí nghiệm

Dung tích/ml Đơn giá VND
1000ml   151 600
500ml   95 400
250ml   82 000
250ml   100 200
200ml  76 500
100ml  68 600
50ml   57 400

 

BÌNH TAM GIÁC KHÔNG NÚT

Dụng cụ thí nghiệm

 

Dung tích/ml Đơn giá VND
5000ml   340 000
3000ml   197 500
2000ml   138 000
1000ml  78  500
500ml   46 600
250ml   36 500
100ml   29 600
50ml   28 500

 

Danh mục sản phẩm