Cửa phòng sạch 08

Cửa phòng sạch 08

Cửa phòng sạch 08

S= 900 x 2000, S= 900 x 2200 ,S= 800 x 2000 ……..

Thông tin chi tiết sản phẩm Cửa phòng sạch 08

Cửa đi 1 cánh ,chất liệu INOX
khung  dầy 1.6mm
Ốp INOX nguyên tấm dầy 1.2mm phẳng mặt cánh.
Bên trong hút chân không và bơm khí Nitơ
Nẹp xiên chặn kính
Tay nắm ,ổ khoá và phụ kiện cao cấp bằng INOX

Cửa phòng sạch 08

Sản phẩm liên quan
Danh mục sản phẩm