Cửa phòng sạch 06

Lưu bản nháp tự động

Cửa phòng sạch 06

S= 900 x 2000, S= 900 x 2200 ,S= 800 x 2000 ……..

Thông tin chi tiết sản phẩm Cửa phòng sạch 06

Cửa đi 2 cánh
khung thép dầy 1.6mm
Ốp thép nguyên tấm dầy 1.2mm phẳng mặt cánh.
Bên trong hút chân không và bơm khí Nitơ
Nẹp xiên chặn kính
Tay nắm ,ổ khoá và phụ kiện cao cấp bằng INOX

Lưu bản nháp tự động

Sản phẩm liên quan
Danh mục sản phẩm