Cửa Panel PU & EPS

Cửa phòng sạch được làm bằng Panel có hai loại : Panel PU & Panel EPS

– Panel PU có ưu điểm: Cách âm, cách nhiêt, chống cháy.

– Panel EPS có ưu điểm: Cách âm, cách nhiệt.

Danh mục sản phẩm