Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP

Chủ đầu tư: SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC – TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

Hạng mục: Thi công lắp đặt phòng sạch ISO 5 (do cty Thế Long sản xuất và cung cấp thiết bị)

Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP
Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP
Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP Phòng sạch kiểm nghiệm dược đạt GMP

Bài viết cũ hơn

Bài viết mới hơn

Danh mục sản phẩm