Các thiết bị khác – Others

Các sản phẩm liên quan đến phòng sạch: Máy rửa tay có thể đặt ở lối vào phòng sạch hoặc đặt trong phòng sinh học, phòng thí nghiệm…; các loại ống gió, cửa gió, van áp suất, cửa phòng sạch, cửa cách âm, trần. Các thiết bị đo và kiểm tra phòng sạch như: máy đo tốc độ gió, máy đo bụi, máy đo tiếng ồn, máy đo Ozon, máy tạo khói…

Danh mục sản phẩm