Airlock Băng Tải

Airlock băng tải là một buồng thổi khí được đặt tại lối ra của băng tải nhằm không cho khí của 2 phòng trao đổi với nhau. Mục đích là không cho vùng khí nhiễm khuẩn của 2 vùng trao đổi với nhau. Gió hút ở chân Airlock băng tải trong vùng E, qua lọc bụi túi vải F9 và Hepa H13 rồi thổi ra 2 hướng theo giàn lỗ từ dưới lên. Khi đó sẽ được tràn đều qua 2 vùng E và vùng D.

TÀI LIỆU DOWLOAD

Danh mục sản phẩm